Lekskolan Sockan


   

Info

Adress:Kirstivägen 1B 02760 ESBO

Tel. (09)-8056104
Mobil. 050-5494795

e-post: lekskola(a)lekskolansockan.fi

Föreståndare Marianne Virkama

Öppethållningstid kl.7.00-17.00

Heldagsvård för 1-5 åringar. Esbo stad väljer in barnen.
Lekskolan Sockan fungerar som ett köpetavtals daghem Dvs. Esbo stad köper dagvårdsplatserna och då är
barnens avgifter lika som i stadens egna daghem.

Daghemmet grundales 1981
och verksamhetens bedrivs av ungdomsföreningen Södrik Svenskar rf.