Lekskolan Sockan

hibaby

   Feb 28

Medlemsblankett

Vi vill vara medlemmar i ungdomsföreningen Södrik Svenskar r.f. och därmed få regelbunden
information om möten, klubbar, kurser, temakvällar, utfärder och Lekskolan Sockan.
Medlemsavgiften är 20€ per familj. Medlemmar under 29 år behöver inte betala medlemsavgift.
Skriv därför gärna in era barn som medlemmar I föreningen, det gynnar vår verksamhet för de
yngsta!

Kontonummer: Ålandsbanken FI86 6601 0001 0476 61