Lekskolan Sockan


   

Styrelsen 2018

Ungdomsföreningen   Södrik Svenskar r.f.

Styrelsen 2017

Ordförande  och Ebufrepresentant Kellokoski Emilia emilia.kellokosk@hotmail.com
Viceordförande Anne Andersson anne@stena.net
Ledamor Nina Kilpeläinen nkilpelainen@gmail.com
Ledamot Katri Kortelainen katri.kortelainen@artville.fi
Ledamot  Petra Norrgård petra.norrgard@gmail.com
Ledamot och suppleant för ebufrepresentanten Lotta Olkkonen lotta.olkkonen@hotmail.com
Skattmästare Anita Lindström/Figurecraft anita@figurecraft.fi
Sekreterare Virkama Marianne lekskola@lekskolansockan.fi