Daghemsverksamheten avslutas den 30.6.2024.
Tack för alla  43 år av skratt, lek och gemenskap!

Kontakta oss

Lekskolan Sockan

Kirstivägen 1 B, 02760 Esbo

Föreståndare Marianne Virkama

e-post: lekskola@lekskolansockan.fi 

telefon 050 549 4795, 09 805 6104