Ungdomsföreningen Södrik Svenskar r.f 

Ungdomsföreningen Södrik Svenskar r.f. (SöSv) grundades år 1977. Föreningens syfte är att i Södrik med omnejd samla svenska barn, ungdomar, deras föräldrar och andra vuxna till meningsfull samvaro under deras fritid. För detta ändamål anordnar föreningens kurser, klubbverksamhet, föredrag, diskussioner, utfärder, och andra evenemang. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att, utan vinst, äga och upprätthålla daghemmet Lekskolan Sockan, som grundades 1981.

För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer och testamenten, äga för verksamheten födvändig fast och lös egendom samt, med behövligt tillstånd, arrangera loppmarknader och penninginsamlingar.

Verksamhetsplanen för år 2023 kan du bekanta dig med här. Verksamhetsberättelsen 2022 kan du läsa här

Vill du bli medlem i Södrik Svenskar och få regelbunden information om möten, klubbar, kurser, temakvällar, utfärder och Lekskolan Sockan? Fyll då i medlemsblanketten och lämna in den till Lekskolan Sockan.  

Aktuellt


Höstmöte 2023

Välkommen på föreningens höstmöte tisdagen den  21.11.2023 kl. 18.00 på Lekskolan Sockan, Kirstivägen 1 B.
Stadgeenliga ärenden  och info om Sockans framtid. 


Styrelsen 2022
 

Ordförande
Nina Kilpeläinen, nkilpelainen[a]gmail.com

Vice ordförande
Frida Ahtokari-Lummi, frida.ahtokari[a]gmail.com

Ledamot och EBUF representant
Julia Lydén, julia.lyden[a]gmail.com

Ledamot
Camilla Geijer, geijer.camilla[a]outlook.com

Ledamot
Hanna Sayilir, hanna.sayilir[a]gmail.com

Skattmästare 
Anita Lindström/Figurecraft, anita[a]figurecraft.fi

Sekreterare
Marianne Virkama, marianne.virkama[a]lekskolansockan.fi

Aktuellt